Pályázati felhívás

2014. január 14. kedd, 08:10 Megyesi Judit
Nyomtatás

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége magyarországi települések (önkormányzatok) részére „Humanitárius település” cím elnyerésére pályázatot hirdet

A pályázat fő célja:

A Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részvevő közösségek elismerésére.

A pályázók köre:

A cím elnyerését megpályázhatja minden település (rész)önkormányzata (falu, község, város) vagy városrész, kerület vagy kerületrész.

A „Humanitárius település” cím elnyerésének feltételei:

-          a település 6 év feletti lakóinak 10 %-a a Magyar Vöröskereszt (Magyar Ifjúsági Vöröskereszt) tagja

-          a településen – 18-65 életév közötti – élők 5 %-a rendszeres (folyamatosan, évente legalább két alkalommal) véradó

-          működik vöröskeresztes szervezet/egység (alapszervezet, klub, csoport stb.)

-          működik vöröskeresztes ifjúsági szervezet/egység (ahol a lakosság létszáma meghaladja az 1.000 főt)

-          önkéntesek segítik a Vöröskereszt szervezetek/egységek munkáját

-          a településen jogosulatlanul nem használják a Vöröskereszt emblémáját

-          a településen működő intézmények, üzemek, szolgáltatások rendelkeznek kiképzett elsősegélynyújtó felelőssel

-          az önkormányzat bevonja, tájékoztatja a lakosságot az őket érintő döntésekbe/döntésekről

A „Humanitárius település” cím elnyerésénél előnyben részesül az a pályázó, ahol:

-          a település rendelkezik egészségtervvel

-          a településen (önállóan vagy társulási formában) működik minden olyan szociális, gyermekjóléti, - védelmi szolgáltatás/intézmény, amelyet a 1993. évi III. törvény és 1997. évi XXXI. törvény jogszabály előír

Működő vöröskeresztes szervezet azt jelenti, hogy éves terv alapján, legalább és bizonyíthatóan 5 alkalommal, a vöröskeresztes tagok min. 70 %-ának részvételével olyan akciókat, programokat szerveznek a közösség bevonásával, amit a közösség igényel – pl. szociális, egészségnevelési rendezvények, akciók, programok, véradások, képzések szervezése stb.

A cím odaítélése egy évre szól, mely – a feltételek teljesítése esetén – évenként meghosszabbítható.

A cím elnyerése emléklap átadásával jár. A cím megtartása (második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre Harmadik évben (folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a települést, hogy határán található üdvözlő tábláin elhelyezze a „Humanitárius település” jelzést.

A cím elnyerésével pénzjutalom nem jár.

A címnek való megfelelés ellenőrizhető. Nem megfelelőség esetén a cím visszavonható.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. március 30. 10.00 óra

 

Pályázatok benyújtásának módja és helye:

Pályázni kizárólag a kiadott pályázati űrlapon lehet. A pályázatokat 1 példányban és elektronikus adathordozón vagy e-mailen (pl. CD lemez vagy e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )[1] szükséges megküldeni, illetve postán/személyesen behozni az alábbi címre:

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság

1051 Budapest, Arany János u. 31.

Pályázati adatlap letölthető a www.voroskereszt.hu honlapról.

További információk kérhetők a Magyar Vöröskereszt megyei és területi szervezeteitől.


Pályázati kiírás szövegének letöltése.

Pályázati adatlap szövegének letöltése.


[1] vita esetén, a papír alapon benyújtott pályázati anyag tekinthető hitelesnek