Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Hírek, közlemények Szolgáltatóváltás - flotta csatlakozási lehetőség


Szolgáltatóváltás - flotta csatlakozási lehetőség

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Pest megyei Vöröskeresztes Önkéntesek, Tagok, Munkatársak!

Mint arról már a többség bizonyára értesült, 2017.02.15.-től a Magyar Vöröskereszt mobil telefonhálózatát a Telenor Magyarország üzemelteti.

A Vöröskeresztes mobil telefonos flottához a Vöröskereszt munkatársai, tagjai, önkéntesei és hozzátartozóik (MAGÁNSZEMÉLYKÉNT), valamint cégek (JOGI SZEMÉLYKÉNT) is csatlakozhatnak.

 

A flottához két módon lehet csatlakozni:

1.)    A belépés/csatlakozás évében érvényes tagkártya felmutatásával.

2.)    Úgynevezett „flottaigazolás” bemutatásával (munkatársak, önkéntesek, cégek).

 

A flotta igazolás igénylésének rendje:

1.)  Az igénylő (előfizető) nevének, születési helyének, születési dátumának, tartózkodási helyének, mobil telefonszámának (telefonszámainak), e-mail címének (az a cím, ahová a jóváhagyott flottaigazolás küldhető) megküldése a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mai címre. Az e-mail tárgykörébe kérjük beírni: Csatlakozási szándék az MVK flottacsomagjához

2.)  A Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldött személyes adatok (kérelmek) minden hónap utolsó munkanapján továbbküldésre kerülnek a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának üzemeltetési vezetője részére, aki egy személyben jogosult az igazolások kiadására.

3.)  Az üzemeltetési vezető által érvényesített igazolás elektronikus úton (e-mailben) kerül megküldésre az előfizető részére.

A tagkártya/flottaigazolás 5 db hangalapú számlás előfizetésre jogosít. A flottaigazolás nyilván csak akkor szükséges, ha az igénylő munkatárs, tag, vagy önkéntes nem rendelkezik érvényes tagkártyával de szeretne csatlakozni a flottához.

Flottaigazolás cégek számára is igényelhető! Ebben az esetben az igénylő (előfizető) cég megnevezését, a cég képviselőjének nevét és beosztását, székhelyének címét, illetve cégjegyzékszámát kell megküldeni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

 

Számhordozás:

Azon munkatársak, tagok, illetve önkéntesek (és családtagjaik) akik már a szolgáltató váltás előtt (a Vodafone-nál) is tagjai voltak a Vöröskereszt flottának, un. számhordozással is kérhetik a Telenor-os flottába történő átvételüket. Ebben az esetben megtarthatják korábbi hívószámukat.

 

FIGYELEM!

A számhordozás nem történik / nem történt meg automatikusan!

A számhordozást kérelmezni kell a Telenor Magyarországnál, de még mielőtt ezt bárki megtenné, keressen fel egy Vodafone üzletet és tudakolja meg, hogy a számhordozásnak van-e valamilyen technikai akadálya (pl. még le nem járt hűségidő) és/vagy egyéb, az előfizetőre nézve hátrányos következménye. A Telenornál csak ezekről történő meggyőződés után kezdeményezze Mindenki a számhordozást!

Az előfizető a flottához való csatlakozásakor, illetve a számhordozáskor is, mint magánszemély (cég esetén, mint önálló jogi személy) csatlakozik a flottához! Saját nevében nyilatkozik és vállal kötelezettséget a szolgáltató irányába.

Az előfizetőnek a flottához való csatlakozásakor, illetve a számhordozáskor is 24 hónapos hűségidőt kell vállalnia és az alábbi nyilatkozatot tennie:

 

Alulírott Előfizető, mint előfizető a Kedvezményes Flotta előfizetésemre elfogadom a következőket:

A Kedvezményes Flotta előfizetésemben foglalt kedvezményes Szolgáltatás érvényét veszti, arra a továbbiakban nem leszek jogosult - és egyúttal a flottatagságom is megszűnik - ha az azt tartalmazó Előfizetői szerződésem bármilyen okból megszűnik, vagy az abban rögzített határozott időtartam – az Előfizetői szerződés meghosszabbítása nélkül – eltelik.

Előfizető hozzájárul, hogy Szolgáltató az Előfizetői szerződéseinek megkötéséről, illetve megszűnéséről, illetve a jelen nyilatkozatban foglalt előfizetői adatairól a Flottamenedzsert tájékoztassa.

Jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a Kedvezményes Flotta előfizetésemre vonatkozó alábbi feltételeket megismertem, azokat kifejezetten elfogadom:

Kedvezményes Flotta tarifacsomagra vonatkozó feltételek

Előfizető vállalja, hogy a jelen ajánlatban foglaltakat 24 hónap határozott ideig igénybe veszi, és az előfizetői szerződését annak hatálya alatt nem mondja fel, áttérést Kártyás vagy Új Generációs Kártyás Előfizetésre nem kezdeményez, szünetelést egy alkalommal, maximum 6 hónapra kér, a Telenor részéről történő korlátozásra, illetve megszüntetésre okot nem ad.

Telenor a szerződés határozott időtartama alatt biztosítja a tarifacsomag-váltás lehetőségét kötbérmentesen, a számlázási ciklus végén, magasabb havidíjú, a flottamenedzser által kínált lakossági vagy üzleti, határozott idejű szerződés megkötésével. Tarifacsomag-váltás a hűségidő alatt és lejárta után a tarifacsomag-váltás díjának megfizetése mellett lehetséges, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.

Amennyiben a szerződés a határozott idő eltelte előtt bármely okból megszűnik, előfizető az egyedi előfizetői szerződésben rögzítetteknek megfelelően az igénybe vett kedvezménnyel megegyező mértékű kötbért köteles fizetni a Szolgáltató részére.

Az előfizetői szerződés 24 hónap határozott időre kerül megkötésre azzal, hogy a hűségvállalás miatt a határozott idejű jogviszonnyal rendelkező Előfizető és a Telenor megállapodnak, hogy az előfizetői szerződésben foglalt határozott időtartam („hűségidő) lejártával közöttük új, határozatlan idejű szerződés jön létre változatlan hívószámra, azzal, hogy az Előfizetői szerződésre a Telenor Általános Szerződési Feltételei lesznek irányadóak, és a Telenor jogosulttá válik az Előfizető előfizetéseit publikus díjcsomagra váltani. Ezen esetben Telenor a legalacsonyabb havidíjú, internet szolgáltatást is tartalmazó tarifacsomagra váltja át az Előfizetőt, amitől Előfizető előzetes, a határozott idő eltelte előtt legalább 15 nappal Telenor felé jelzett kérése esetén eltérhet. Előfizető ezen kérésének elmaradásából származó többlet költségekért a Telenor felelősséget nem vállal.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy legfeljebb 5 darab számlás hangalapú előfizetést és 5 darab számlás mobil internet előfizetést vehet igénybe, melyek közül – más flottából történő átmigrálás esetét kivéve – egy előfizetés sem lehet meglévő Telenor előfizetés (sem számlás, sem kártyás előfizetés). Szolgáltató ezen darabszámot meghaladóan indokolás nélkül jogosult az újabb előfizetői szerződés megkötését megtagadni.

 

FLOTTA 1 tarifacsomag díjszabása

Előfizetés

Bruttó ár (Ft)

Havi előfizetési díj

2 286 Ft

Havi előfizetési díj 24 hónapos határozott idejű szerződés megkötése és e-Komfort csomag feltételeinek nem teljesítése esetén

2 586 Ft

A tarifacsomagban foglalt lebeszélhetőség

1 778 Ft

Kiegészítő havidíj**

127 Ft

Csoporthívás/ kötelezően megrendelendő

0 Ft

Kiterjesztett csoporthívás/ kötelezően megrendelendő

254 Ft

Számlázási egység

1 másodperc

Tarifacsomagban foglalt havidíjmentes szolgáltatások

Hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívófél-azonosítás, hangposta, SMS, MMS, hívásértesítő

Hívásdíjak

Bruttó ár (Ft)

Telenor hálózaton belüli hívások

10,16 Ft

Belföldi más mobil hálózatba

10,16 Ft

Belföldi vezetékes hálózatba

10,16 Ft

Hangposta

10,16 Ft

Kékszám

10,16 Ft

Átirányítás

Bruttó ár (Ft)

Telenor hálózaton belül

10,16 Ft

Belföldi más mobil hálózatba

10,16 Ft

Belföldi vezetékes hálózatba

10,16 Ft

Nemzetközi hálózatba

A Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-e szerinti árakon és feltételekkel.

SMS

Bruttó ár (Ft)

Hálózaton belül

12,70 Ft

Belföldi más mobil hálózatba

12,70 Ft

Belföldi vezetékes hálózatba

12,70 Ft

* A tarifacsomag havidíjának lebeszélhetősége 100%-ban a Telenor hálózatán belül, és egyéb belföldi mobil és vezetékes irányba indított belföldi hívásokra használható fel. A tarifacsomag havidíjának lebeszélhetősége nem vonatkozik a speciális hívásirányok (Hangposta, Kékszám, hívásátirányítás, Pontos idő és Számlainformáció) használati díjára, az I. fejezet 2.4. pontjában felsorolt, a Telenor szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, valamint a tudakozók hívására és az azok által kapcsolt hívásokra (lásd jelen díjszabás III. fejezet 7.). A kedvezmény nem vehető igénybe: SMS-, fax-, adatalapú és mobil adatközvetítő szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming-, emelt díjas hívásokra és MobilVásárlásra. A kedvezmény az előfizetések között nem vonható össze, és nem vihető át a következő számlázási időszakra.

** A kiegészítő havidíj nem képezi alapját egyéb kedvezményeknek, jóváírásoknak, visszatérítéseknek, az le nem beszélhető, illetve le nem forgalmazható.

*** A kedvezmény az előfizetések között nem vonható össze és a fel nem használt SMS üzenetek a következő számlázási ciklusra nem vihetők át.

e-Komfort csomag: Amennyiben Előfizető teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét, tarifacsomagját kedvezőbb havidíj megfizetése mellett veheti igénybe:

1) Az egy számlázási címe alá tartozó valamennyi előfizetése tekintetében Elektronikus számlát veszek igénybe az ÁSZF Törzsszöveg 7.1.3.2. pontja szerint.

2) A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:

banki átutalás,

csoportos beszedési megbízás,

elektronikus felületen (pl. TOL) keresztül történő fizetés belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával,

banki ATM-automatán keresztül történő befizetés

3) A számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett fizetési határidőig sor kerül.

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek valamelyikének, a következő havi  – csoportos beszedési megbízással rendelkező előfizető esetén az érintett számlát követő 2. havi – számlájában az érintett hívószám kapcsán bruttó 300 Ft-os egyszeri díj kerül kiszámlázásra – így fogja elérni az e-Komfort csomag nélküli havi előfizetési díjat. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Komfort csomag feltételnek nem tesz eleget, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra az érintett hívószám vonatkozásában.

Ha az Előfizető több előfizetéssel (hívószámmal) is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Komfort csomaggal veszi igénybe, ebben az esetben az egy számlázási címhez tartozó minden előfizetésre vonatkozóan az e-Komfort csomag feltételeinek megfelelően kell a havi számláit kiegyenlítenie.

Amennyiben Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem egyenlítem ki az azon feltüntetett fizetési határidőig, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is kiszámlázásra kerül.

Amennyiben az Előfizető olyan tarifacsomagra vált, melyhez az e-Komfort csomag nem vehető igénybe, az e-Komfort csomag már igénybe vett kedvezménye után a Telenor kötbért nem érvényesít.

Módosítás: ( 2017. március 01. szerda, 08:14 )  

Kövess a Facebookon

Kapcsolódó kép

A MagNet Bank a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Támogatója

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak


2021 Június 2021  Július
Va Ke Sz Cs Sz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Látogatottság 2010.12.07. óta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa2360
mod_vvisit_counterTegnap3064
mod_vvisit_counterA hónapban67199
mod_vvisit_counterÖsszesen6477550